HP LaserJet P2035 Printer series - Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta

background image

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta

Kun lähetät tulostustyön, näytössä näkyy hetkeksi valintaikkuna, jossa voit vielä peruuttaa työn.

Jos laitteeseen on lähetetty useita pyyntöjä ohjelmasta, pyynnöt voivat olla tulostusjonossa (esimerkiksi
Windowsin Tulostuksenhallinnassa). Katso ohjelman ohjeista tarkat ohjeet tulostuspyynnön
peruuttamisesta tietokoneesta.

Jos tulostustyö on odottamassa tulostusjonossa tai taustatulostuksessa, poista työ sieltä.

1.

Windows XP ja Windows Server 2003 (oletusarvoinen Käynnistä-valikko): Valitse
Käynnistä, Asetukset ja Tulostimet ja faksit.

TAI

Windows 2000, Windows XP ja Windows Server 2003 (perinteinen Käynnistä-valikko):
Valitse Käynnistä, Asetukset ja Tulostimet.

TAI

Windows Vista: Valitse Käynnistä, Ohjauspaneeli ja sitten Laitteisto ja äänet -luokasta
Tulostin.

2.

Kaksoisnapsauta tulostinluettelosta laitteen nimeä, jos haluat avata sen tulostusjonon tai
taustatulostusohjelman.

3.

Valitse työ, jonka haluat peruuttaa, ja paina sitten

Poista

.

50

Luku 8 Tulostustehtävät

FIWW