HP LaserJet P2035 Printer series ohje

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 -sarja -tulostin

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat
kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana
toimitettavissa nimenomaisissa
takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.
Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän
julkaisun mahdollisesti sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista.

Osanumero: CE461-90912

Edition 1, 10/2008

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

ovat Adobe

Systems Incorporated -yhtiön
tavaramerkkejä.

Intel® Core™ on Intel Corporationin
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa/muilla alueilla.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP
ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa
rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista™ on Microsoft Corporationin
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa/muilla
alueilla rekisteröimä tavaramerkki tai
tavaramerkki.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki
ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen perusominaisuudet

Mallivertailu .......................................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2030 -sarja -mallit ......................................................................................... 2

Laitteen ominaisuudet .......................................................................................................................... 3
Laitteen esittely .................................................................................................................................... 4

Laite edestä ......................................................................................................................... 4
Laite takaa ........................................................................................................................... 4
Liitäntäportit ......................................................................................................................... 5
Malli- ja sarjanumerotarran sijainti ....................................................................................... 5

2 Ohjauspaneeli

3 Windows-ohjelmia

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät .................................................................................................... 10
Tuetut tulostinohjaimet Windowsissa ................................................................................................. 11
Tulostusasetusten arvojärjestys ......................................................................................................... 12
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Windowsissa .................................................................... 13
Windows-ohjelmiston poistaminen ..................................................................................................... 14
Windows-apuohjelmat ........................................................................................................................ 15

Tilahälytysohjelmisto .......................................................................................................... 15

Windows-verkkoapuohjelmat ............................................................................................................. 16

Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................... 16

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ............................................................................................... 17

4 Laitteen käyttäminen Macintosh-järjestelmässä

Macintosh-ohjelmisto .......................................................................................................................... 20

Tuetut Macintosh-käyttöjärjestelmät .................................................................................. 20
Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen Macintoshissa ................................................. 20
Macintosh-tietokoneille tarkoitetut ohjelmistot ................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

HP Printer Utility -ohjelman käynnistäminen .................................... 20

Macintosh-apuohjelmat ...................................................................................................... 21

Sulautettu Web-palvelin .................................................................................... 21

Macintoshin tulostinohjaimen ominaisuuksien käyttäminen ............................................................... 22

FIWW

iii

background image

Tulosta ............................................................................................................................... 22

Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa .................. 22
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen ...... 22
Kansilehden tulostaminen ................................................................................. 22
Vesileimojen käyttäminen ................................................................................. 23
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa ................... 23
Tulosta arkin molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus). ............................... 24
Huolto-valikon käyttäminen ............................................................................... 24

5 Liitettävyys

USB- ja rinnakkaisliitäntä ................................................................................................................... 26
Verkkoasetukset ................................................................................................................................. 27

Tuetut verkkoyhteyskäytännöt ........................................................................................... 27
Laitteen asentaminen verkkoon ......................................................................................... 28
Verkkolaitteen asetusten määrittäminen ............................................................................ 28

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen .......................................... 28
Verkkosalasanan asettaminen tai muuttaminen ............................................... 29
IP-osoite ............................................................................................................ 29

Yhteysnopeuden määrittäminen ....................................................... 29

6 Paperi ja materiaali

Paperin ja tulostusmateriaalin käytöstä .............................................................................................. 32
Tuetut paperi- ja tulostusmateriaalikoot ............................................................................................. 33
Mukautetut paperikoot ........................................................................................................................ 35
Tuetut paperi- ja tulostusmateriaalityypit ............................................................................................ 36
Lokerojen kapasiteetti ........................................................................................................................ 37
Erikoispaperien ja -materiaalien käyttöohjeita .................................................................................... 38
Paperilokeroiden täyttäminen ............................................................................................................. 39

Paperin suunta lokeroissa ................................................................................................. 39
Lokero 1 ............................................................................................................................. 39
Lokero 2 ............................................................................................................................. 40

A6-kokoisen paperin lisääminen ....................................................................... 40

Käsinsyöttö ........................................................................................................................ 41

Lokeroiden määrittäminen .................................................................................................................. 42
Tulostelokerovaihtoehtojen käyttäminen ........................................................................................... 43

Tulostaminen ylätulostelokeroon (vakio) ........................................................................... 43
Tulostaminen suoralla paperiradalla (takatulostelokero) ................................................... 43

7 Tuotteen toimintojen käyttäminen

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
Hiljainen tila ........................................................................................................................................ 47

8 Tulostustehtävät

iv

FIWW

background image

Tulostustyön peruuttaminen ............................................................................................................... 50

Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen ohjauspaneelista .................................................... 50
Nykyisen tulostustyön pysäyttäminen sovelluksesta ......................................................... 50

Windowsin tulostinohjaimen ominaisuuksien käyttäminen ................................................................. 51

Tulostinohjaimen avaaminen ............................................................................................. 51
Pikasarjojen käyttäminen ................................................................................................... 51
Paperi- ja laatuasetusten määrittäminen ........................................................................... 51
Asiakirjan tehosteiden määrittäminen ................................................................................ 52
Asiakirjan viimeistelyasetusten määrittäminen .................................................................. 52
Tuki- ja laitteen tila -tietojen hankkiminen .......................................................................... 54
Tulostuksen lisäasetusten määrittäminen .......................................................................... 54

9 Laitteen hallinta ja huolto

Tietosivujen tulostaminen ................................................................................................................... 56

Esittelysivu ......................................................................................................................... 56
Määrityssivu ....................................................................................................................... 56
Tarvikkeiden tilasivu .......................................................................................................... 56

Verkkolaitteen hallinta ........................................................................................................................ 57

Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................... 57

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................ 57
Tiedot-välilehti ................................................................................................... 57
Settings (Asetukset) -välilehti ............................................................................ 58
Networking (Verkkoyhteydet) -välilehti .............................................................. 58
Linkit .................................................................................................................. 58

Sulautetun Web-palvelimen suojaaminen ......................................................................... 58

Laitteen lukitseminen .......................................................................................................................... 59
Tarvikkeiden hallinta ........................................................................................................................... 60

Tarvikkeiden kesto ............................................................................................................. 60
Tulostuskasetin hallinta ..................................................................................................... 60

Tulostuskasetin säilyttäminen ........................................................................... 60
Käytä alkuperäisiä HP-tulostuskasetteja. .......................................................... 60
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet .......................................................................... 60
Tulostuskasetin tunnistaminen .......................................................................... 60
HP:n vihjenumero ja Web-sivusto ..................................................................... 60

Tarvikkeiden ja osien vaihtaminen ..................................................................................................... 62

Ohjeita tarvikkeiden vaihtoon ............................................................................................. 62
Väriaineen tasoittaminen ................................................................................................... 62
Tulostuskasetin vaihtaminen ............................................................................................. 63

Laitteen puhdistaminen ...................................................................................................................... 65

Tulostuskasetin alueen puhdistaminen .............................................................................. 65
Paperiradan puhdistaminen ............................................................................................... 66
Lokeron 1 nostotelan puhdistaminen ................................................................................. 67
Lokeron 2 nostotelan puhdistaminen ................................................................................. 71

FIWW

v

background image

10 Ongelmanratkaisu

Yleisten ongelmien ratkaiseminen ...................................................................................................... 76

Vianmäärityksen tarkistusluettelo ...................................................................................... 76
Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ......................................................................... 77

Tehdasasetusten palauttaminen ........................................................................................................ 78
Tilamerkkivalojen kuviot ..................................................................................................................... 79
Tilahälytysilmoitukset ......................................................................................................................... 85
Tukokset ............................................................................................................................................. 87

Tukosten tavalliset syyt ...................................................................................................... 87
Tukoksen sijainti ................................................................................................................ 88
Tukosten poistaminen ........................................................................................................ 88

Sisäosat ............................................................................................................ 88

Tulostuskasetin alue ja paperirata .................................................... 88

Syöttölokerot ..................................................................................................... 90

Lokero 1 ............................................................................................ 90
Lokero 2 ............................................................................................ 91

Tulostelokerot .................................................................................................... 93

Tulostuslaatuongelmien ratkaiseminen .............................................................................................. 95

Paperiin liittyvät tulostuslaatuongelmat .............................................................................. 95
Ympäristöön liittyvät tulostuslaatuongelmat ....................................................................... 95
Paperitukoksiin liittyvät tulostuslaatuongelmat .................................................................. 95
Tulostustummuuden säätäminen ....................................................................................... 95
Tulostuslaatuongelmien esimerkkejä ................................................................................. 96

Vaalea tai haalistunut tulostusjälki .................................................................... 96
Väriainetäplät .................................................................................................... 96
Häipymät ........................................................................................................... 97
Pystyviivat ......................................................................................................... 97
Harmaa tausta ................................................................................................... 97
Väriainetahrat .................................................................................................... 97
Kiinnittymätön väriaine ...................................................................................... 98
Toistuvat pystysuuntaiset jäljet ......................................................................... 98
Epämuotoiset merkit ......................................................................................... 98
Sivu vinossa ...................................................................................................... 98
Käpristymät tai aaltoilu ...................................................................................... 99
Rypyt tai taittumat ............................................................................................. 99
Väriaineen hajonta ............................................................................................ 99

Suorituskykyongelmien ratkaiseminen ............................................................................................. 100
Yhteysongelmien ratkaiseminen ...................................................................................................... 101

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ..................................................................... 101
Verkko-ongelmien ratkaiseminen .................................................................................... 101

Yleisten Windows-ongelmien ratkaiseminen ................................................................................... 103
Yleisten Macintosh-ongelmien ratkaiseminen .................................................................................. 104
Linux-ongelmien ratkaiseminen ........................................................................................................ 107

vi

FIWW

background image

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ............................................................................. 110

Tilaaminen suoraan HP:ltä .............................................................................................. 110
Tilaaminen huolto- tai tukipisteen kautta ......................................................................... 110

Osanumerot ...................................................................................................................................... 111

Tulostuskasetit ................................................................................................................. 111
Kaapelit ja liittymät ........................................................................................................... 111

Liite B Huolto ja tuki

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke .................................................................................. 114
Tulostuskasetin rajoitettu takuu ........................................................................................................ 115
Käyttöoikeussopimus ....................................................................................................................... 116
Customer Self Repair -takuupalvelu ................................................................................................. 118
Asiakastuki ....................................................................................................................................... 119
HP-huoltosopimukset ....................................................................................................................... 120

Asiakkaan luona tapahtuva huolto ................................................................................... 120

Seuraavan päivän huolto asiakkaan luona ..................................................... 120
Viikoittainen (volyymi)asiakkaan luona tapahtuva huolto ................................ 120

Laitteen pakkaaminen uudelleen ..................................................................................... 120
Laajennettu takuu ............................................................................................................ 120

Liite C Teknisiä tietoja

Mitat .................................................................................................................................................. 122
Virrankulutus ja äänipäästöt ............................................................................................................. 123
Käyttöympäristö ................................................................................................................................ 124

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot

FCC:n säännökset ............................................................................................................................ 126
Ympäristöystävällinen tuote -ohjelma ............................................................................................... 127

Ympäristönsuojelu ........................................................................................................... 127
Otsonintuotanto ............................................................................................................... 127
Tehonkulutus ................................................................................................................... 127
Väriaineen kulutus ........................................................................................................... 127
Paperinkulutus ................................................................................................................. 127
Muovit .............................................................................................................................. 127
HP LaserJet -tulostustarvikkeet ....................................................................................... 127
Palautus- ja kierrätysohjeet ............................................................................................. 128

Yhdysvallat ja Puerto Rico .............................................................................. 128

Usean kasetin palauttaminen ......................................................... 128
Yhden kasetin palautus .................................................................. 128
Lähettäminen .................................................................................. 128

Palautukset muualla kuin Yhdysvalloissa ....................................................... 128

Tulostusmateriaali ............................................................................................................ 128

FIWW

vii

background image

Rajoitukset ....................................................................................................................... 129
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin
alueella ............................................................................................................................ 129
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ...................................... 129
Lisätietoja ......................................................................................................................... 129

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ...................................................................................................... 130

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................................................... 130

Turvallisuustiedotteet ....................................................................................................................... 131

Laserturvallisuus .............................................................................................................. 131
Kanadan DOC-säädökset ................................................................................................ 131
VCCI-ilmoitus (Japani) ..................................................................................................... 131
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) .............................................................................. 131
EMI-ilmoitus (Korea) ........................................................................................................ 131
Laser-ilmoitus Suomea varten ......................................................................................... 131
Ainetaulukko (Kiina) ......................................................................................................... 132

Hakemisto ........................................................................................................................................................ 133

viii

FIWW

background image

1