HP LaserJet P2035 Printer series - Lahendage võrguprobleeme

background image

Lahendage võrguprobleeme

Kontrollige järgmisi punkte veendumaks, et seade suhtleb võrguga. Enne alustamist printige
konfiguratsioonileht. Vaadake

Teabelehtede printimine lk 56

.

1.

Kas tööjaama või failiserveri ja seadme vahel on füüsilisi ühenduvusprobleeme?

Veenduge, et võrgu kaabeldus, ühendused ja ruuteri seadistus on õiged. Veenduge, et
võrgukaablite pikkused vastavad võrgu spetsifikatsioonidele.

2.

Kas võrgukaablid on õigesti ühendatud?

Veenduge, et seade on ühendatud võrku sobivat porti ja kaablit kasutades. Veenduge, et kõik
kaablid on kindlalt ja õigesti ühendatud. Kui probleem jätkub, katsetage erinevaid jaoturi või saatja
kaableid või porte. Merevaigukollane töösoleku tuli ja roheline olekutuli pordi pistiku kõrval seadme
tagaosas peaksid helendama.

3.

Kas liini kiirus ja kahepoolse trüki seadistus on õiged?

Hewlett-Packard soovitab jätta see seade automaatrežiimi (vaikeseade). Vt

Lingi kiiruse

seadistamine lk 29

.

4.

Kas saate seadet n-ö pingida?

Kasutage käsurida, et seadet oma arvutist pingida. Näiteks:

ping 192.168.45.39

Veenduge, et kuvatakse pakettide edasi-tagasi saatmise aegu.

Kui seadme pingimine ei ole võimalik, siis veenduge, et pingimiseks sisestatud IP-aadress on õige.
Kui see on õige, siis kustutage seade ja lisage ta uuesti.

Kui ping-käsklus ebaõnnestus, veenduge, et võrgujaoturid on sisse lülitatud ning võrguseadistus,
seade ja arvuti on häälestatud samasse võrku.

5.

Kas võrku on lisatud tarkvararakendusi?

Veenduge, et need ühilduvad ning on installitud korrektselt ja õigete printeridraiveritega.

6.

Kas teised kasutajad saavad printida?

Probleem võib olla seotud konkreetse tööjaamaga. Kontrollige üle tööjaama võrgudraiverid,
printeridraiverid, ja ümbersuunamine (Novell NetWare'i hõive).

ETWW

Lahendage ühenduvusprobleeme 101

background image

7.

Kui teised kasutajad saavad printida, siis kas nad kasutavad sama võrgu operatsioonisüsteemi,
mis teie?

Kontrollige oma võrgu operatsioonisüsteemi seadistust.

8.

Kas teie protokoll on lubatud?

Kontrollige protokolli olekut konfiguratsioonilehel. Võite kasutada sisseehitatud veebiserverit ka
teiste protokollide oleku kontrollimiseks. Vaadake

Sisseehitatud veebiserver lk 57

.

9.

Kas seadet kuvatakse HP Web Jetadminis või muus haldusrakenduses?

Kontrollige üle võrguseadistus võrgukonfiguratsiooni lehel.

Kontrollige üle seadme võrguseadistus kasutades seadme juhtpaneeli (juhtpaneeliga
seadmete puhul).

102 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW