HP LaserJet P2035 Printer series - Prindikasseti ala puhastamine

background image

Prindikasseti ala puhastamine

Prindikasseti ala pole tarvis sageli puhastada. Selle puhastamine võib aga parandada prindikvaliteeti.

ETTEVAATUST!

Vigastuste vältimiseks lülitage toode enne puhastamist välja, ühendage toitekaabel

lahti ning oodake, et toode jahtuks.

1.

Avage prindikasseti luuk ja seejärel eemaldage prindikassett.

HOIATUS.

Ärge puudutage toote sees asuvat musta ülekanderulli. See võib toodet kahjustada.

HOIATUS.

Kahjustuste vältimiseks ärge jätke prindikassetti valguse kätte. Katke kassett

paberilehega.

2.

Puhastage kandjatee piirkond ja prindikassetipesa kuiva ebemevaba lapiga.

ETWW

Toote puhastamine

65

background image

3.

Asetage prindikassett tagasi ja sulgege luuk.

4.

Ühendage toitekaabel ja lülitage toode sisse.