HP LaserJet P2035 Printer series - Täiustatud printimissuvandite seadistamine

background image

Täiustatud printimissuvandite seadistamine

Järgmiste tegumite läbiviimiseks avage printeridraiver ja klõpsake vahekaarti Advanced (Täiustatud).

Kuidas

Vajalikud etapid

Prinditud koopiate arvu muutmine

MÄRKUS.

Kui teie kasutatav tarkvaraprogramm ei paku

võimalust kindla arvu koopiate printimiseks, saate muuta
koopiate arvu draiverist.

Selle seadistuse muutmine mõjutab kõigi prinditööde koopiate
arvu. Töö väljaprindi järel taastage seadistus algsele
väärtusele.

Alas Copies (Koopiad) valige prinditavate koopiate arv. Kui
valite kaks või enam koopiat, saate valida suvandi lehtede
põimiseks.

Printige värviline tekst hallskaala kasutamise asemel mustalt. Alas Printer Features (Printeri karakteristikud) valige suvand

Print All Text as Black (Prindi kogu tekst mustalt).

HP Resolution Enhancement (eraldusvõime täiustus)
tehnoloogia (REt) kasutamine kõigil prinditöödel.

Alas Printer Features (Printeri karakteristikud) valige suvand
REt.

54

Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW

background image

9