HP LaserJet P2035 Printer series - Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue

background image

Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue

Käesoleval HP tootel on materjali- ja töödefektide puudumise garantii.

See garantii ei kehti toodetele, (a) mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud või mille ehitust on
mingil viisil muudetud, (b) mille probleemid on tekkinud väärkasutuse, vale säilitamise või printeritoote
töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud tavakasutamise käigus.

Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja
prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. HP otsustab seejärel defektseks
osutunud toodete asendamise või toote ostuhinna hüvitamise.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP OTSESEID VÕI
EELDATAVAID TÄIENDAVAID SUULISI VÕI KIRJALIKKE GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP
TOODETE KOHTA JA ÜTLEB SELGELT LAHTI TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA
KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI VASTUTA HP EGA TEMA
TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA KAUDSETE
KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED),
PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA
SELLE TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE
NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID
TÄIENDAVAD NEID.

ETWW

Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue 115