Abi HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 seeria Printer

Kasutusjuhend

background image

Autoriõigus ja litsents

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine on
ilma eelneva kirjaliku loata keelatud, välja
arvatud autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.

Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata
muuta.

Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad
garantiid on esitatud nende toodete ja
teenustega kaasasolevates garantiikirjades.
Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada
lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade või
puuduste eest.

Osa number: CE461-90911

Edition 1, 10/2008

Kaubamärkide nimetused

Adobe

®

, Acrobat

®

ja PostScript

®

on ettevõtte

Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.

Intel® Core™ on Intel Corporationi
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides.

Microsoft®, Windows® ja Windows® XP on
USA-s registreeritud Microsoft Corporationi
kaubamärgid.

Windows Vista™ on kas registreeritud
kaubamärk või Microsoft Corporationi
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
muudes riikides/regioonides.

UNIX

®

on ettevõtte The Open Group

registreeritud kaubamärk.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR-i logo
on USA-s registreeritud kaubamärgid.

background image

Sisukord

1 Toote põhiandmed

Toote võrdlus ........................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2030 seeria mudelid ..................................................................................... 2

Seadmefunktsioonid ............................................................................................................................. 3
Seadme tutvustus ................................................................................................................................. 4

Eestvaade ............................................................................................................................ 4
Tagantvaade ........................................................................................................................ 4
Liidesepordid ....................................................................................................................... 5
Mudeli- ja seerianumbri sildi asukoht ................................................................................... 5

2 Juhtpaneel

3 Windowsi tarkvara

Toetatavad Windows opsüsteemid .................................................................................................... 10
Printeridraiverid Windowsi3 jaoks ...................................................................................................... 11
Prindiseadete prioriteet ...................................................................................................................... 12
Windowsi printeridraiveri seadete muutmine ...................................................................................... 13
Windowsi tarkvara eemaldamine ....................................................................................................... 14
Toetatavad utiliidid Windowsile .......................................................................................................... 15

Olekuteadete tarkvara ....................................................................................................... 15

Toetatud Windowsi võrguutiliidid ........................................................................................................ 16

Sardveebiserver ................................................................................................................. 16

Tarkvara operatsioonisüsteemidele ................................................................................................... 17

4 Kasutage printerit Macintoshiga

Macintoshi tarkvara ............................................................................................................................ 20

Macintoshi toega operatsioonisüsteemid ........................................................................... 20
Muutke Macintoshi printeri draiveri sätteid ........................................................................ 20
Macintosh arvutite tarkvara ................................................................................................ 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Avage HP Printer Utility .................................................................... 21

Toetatavad utiliidid Macintoshile ........................................................................................ 21

Sardveebiserver ................................................................................................ 21

Kasutage Macintoshi printeridraiveri omadusi .................................................................................... 22

ETWW

iii

background image

Printimine ........................................................................................................................... 22

Looge ja kasutage Macintoshi prindieelseadistusi ............................................ 22
Muutke dokumentide suurust või printige kohandatud suurusega paberile ...... 22
Printige kaanelehekülg ...................................................................................... 22
Kasutage vesimärke .......................................................................................... 23
Printige Macintoshis ühele paberilehele mitu lehekülge ................................... 23
Printige mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) ........................................... 24
Kasutage Services (teenuste) menüüd ............................................................. 24

5 Ühenduvus

USB- ja paralleelliides ........................................................................................................................ 26
Võrgu konfiguratsioon ........................................................................................................................ 27

Toetatavad võrguprotokollid .............................................................................................. 27
Toote installimine võrgus ................................................................................................... 28
Võrguprinteri konfigureerimine ........................................................................................... 28

Vaadake või muutke võrguseadeid ................................................................... 28
Seadke või vahetage võrgu salasõna ............................................................... 29
IP-aadress ......................................................................................................... 29

Lingi kiiruse seadistamine ................................................................ 29

6 Paber- ja prindikandja

Paberi ja prindikandjate kasutamine .................................................................................................. 32
Toetatud paberi ja prindikandja formaadid ......................................................................................... 33
Kohandatud paberiformaadid ............................................................................................................. 35
Toetatud paberi ja prindikandja tüübid ............................................................................................... 36
Salvede mahutavus ............................................................................................................................ 37
Eripaberi või prindikandjate kasutamise juhised ................................................................................ 38
Täitke salved ...................................................................................................................................... 39

Paberi paigutus salvede laadimisel ................................................................................... 39
1. salv ................................................................................................................................ 39
2. salv ................................................................................................................................ 40

A6-formaadis paberi laadimine ......................................................................... 40

Käsisöötmine ..................................................................................................................... 41

Konfigureerige salvesid ...................................................................................................................... 42
Kasutage paberiväljastuse suvandeid ............................................................................................... 43

Printige ülemisse (standardsesse) väljastussalve ............................................................. 43
Paberi otsetee kasutamine printimiseks (tagumine väljastus) ........................................... 43

7 Kasutage printeri funktsioone

EconoMode (Säästurežiim) ................................................................................................................ 46
Vaikne režiim ...................................................................................................................................... 47

8 Prinditoimingud

iv

ETWW

background image

Tühistage prinditöö ............................................................................................................................. 50

Peatage aktiivne prinditöö printeri juhtpaneelilt. ................................................................ 50
Peatage aktiivne prinditöö tarkvara programmist .............................................................. 50

Kasutage Windowsi printeridraiveri omadusi ..................................................................................... 51

Printeridraiveri avamine ..................................................................................................... 51
Kasutage kiirseadeid ......................................................................................................... 51
Paberi- ja kvaliteedisuvandite seadistamine ...................................................................... 51
Dokumendi efektide seadistamine ..................................................................................... 52
Seadke dokumendi lõpetamise suvandid .......................................................................... 52
Toe ja tooteolekuteabe hankimine ..................................................................................... 54
Täiustatud printimissuvandite seadistamine ...................................................................... 54

9 Printeri haldus ja hooldus

Teabelehtede printimine ..................................................................................................................... 56

Demoleht ........................................................................................................................... 56
Konfiguratsioonileht ........................................................................................................... 56
Tarvikute oleku leht ............................................................................................................ 56

Võrguseadme haldamine ................................................................................................................... 57

Sisseehitatud veebiserver .................................................................................................. 57

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine ............................................................. 57
Vahekaart Teave .............................................................................................. 57
vahekaart Settings ............................................................................................ 58
vahekaart Networking ....................................................................................... 58
Links (Lingid) ..................................................................................................... 58

Turvake sisseehitatud veebiserver .................................................................................... 58

Toote lukustamine .............................................................................................................................. 59
Tarvikute haldmine ............................................................................................................................. 60

Lisavarustuse kasutusiga .................................................................................................. 60
Prindikasseti haldamine ..................................................................................................... 60

Prindikasseti hoiustamine ................................................................................. 60
Kasutage ehtsaid HP prindikassette ................................................................. 60
HP seisukoht mitte-HP toodetud printerikassettide suhtes ............................... 60
Prindikasseti autentimine .................................................................................. 60
HP pettuste vihjeliin ja veebisait ........................................................................ 60

Tarvikute ja osade vahetamine .......................................................................................................... 62

Tarvikute vahetamise põhimõtted ...................................................................................... 62
Tooneri ühtlane jaotamine kassetis ................................................................................... 62
Prindikasseti vahetamine ................................................................................................... 63

Toote puhastamine ............................................................................................................................. 65

Prindikasseti ala puhastamine ........................................................................................... 65
Kandjatee puhastamine ..................................................................................................... 66
Esimese salve tõsterulli puhastamine ................................................................................ 67
Teise salve tõsterulli puhastamine ..................................................................................... 71

ETWW

v

background image

10 Probleemilahendus

Lahendage üldisi probleeme .............................................................................................................. 76

Tõrkeotsingu nimekiri ......................................................................................................... 76
Faktorid, mis mõjutavad seadme jõudlust ......................................................................... 77

Tehase vaikeseadete lähtestamine .................................................................................................... 78
Märgutulede olek ................................................................................................................................ 79
Olekuteated ........................................................................................................................................ 85
Ummistused ....................................................................................................................................... 87

Ummistuste harilikud põhjused .......................................................................................... 87
Ummistuste asukohad ....................................................................................................... 87
Eemaldage ummistused .................................................................................................... 88

Sisemised alad .................................................................................................. 88

Prindikasseti ala ja paberitee ............................................................ 88

Sisendsalved ..................................................................................................... 90

1. salv ............................................................................................... 90
2. salv ............................................................................................... 91

Väljastussalved ................................................................................................. 93

Prindikvaliteedi probleemide lahendamine ......................................................................................... 95

Paberiga seotud prindikvaliteedi probleemid ..................................................................... 95
Keskkonnaga seotud prindikvaliteedi probleemid .............................................................. 95
Ummistustega seotud prindikvaliteedi probleemid ............................................................ 95
Prinditiheduse reguleerimine ............................................................................................. 95
Pildidefektide näited ........................................................................................................... 96

Hele või pleekinud väljaprint ............................................................................. 96
Tooneritäpid ...................................................................................................... 96
Tühjad kohad .................................................................................................... 97
Püstjooned ........................................................................................................ 97
Hall taust ........................................................................................................... 97
Tooneriga määrdunud alad ............................................................................... 97
Lahtine tooner ................................................................................................... 98
Korduvad vertikaalsuunalised defektid .............................................................. 98
Märgid on moondunud ...................................................................................... 98
Lehekülg on viltu ............................................................................................... 98
Rullitõmbumine või lainelisus ............................................................................ 99
Kortsud või murdekohad ................................................................................... 99
Tooneripritsmed kujutiste ümber ....................................................................... 99

Lahendage jõudluse probleeme ....................................................................................................... 100
Lahendage ühenduvusprobleeme .................................................................................................... 101

Lahendage otseühenduse probleeme ............................................................................. 101
Lahendage võrguprobleeme ............................................................................................ 101

Lahendage harilikke Windowsi probleeme ...................................................................................... 103
Lahendage harilikke Macintoshi probleeme ..................................................................................... 104
Lahendage Linuxi probleemid .......................................................................................................... 107

vi

ETWW

background image

Lisa A Tarvikute ja lisaseadete tellimine

Varuosade, lisaseadmete ja tarvikute tellimine ................................................................................ 110

Otse HP-lt tellimine .......................................................................................................... 110
Teeninduse või toe pakkujate kaudu tellimine ................................................................. 110

Osade numbrid: ................................................................................................................................ 111

Prindikassett .................................................................................................................... 111
Kaablid ja liidesed ............................................................................................................ 111

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus ....................................................................................... 114
Prindikasseti piiratud garantiid puudutav nõue ................................................................................. 115
Lõpptarbija litsentsileping ................................................................................................................. 116
Kliendipoolse paranduse garantiiteenus .......................................................................................... 118
Klienditugi ......................................................................................................................................... 119
HP hoolduslepingud ......................................................................................................................... 120

Kohapealsed teeninduslepingud ...................................................................................... 120

Järgmise päeva kohapealsed teeninduslepingud ........................................... 120
Kohapealse teenuse nädalane (maht) ........................................................... 120

Printeri pakkimine ............................................................................................................ 120
Laiendatud garantii .......................................................................................................... 120

Lisa C Tehnilised andmed

Füüsilised andmed ........................................................................................................................... 122
Voolu tarbimine ja müra tekitamine .................................................................................................. 123
Töökeskkond .................................................................................................................................... 124

Lisa D Normatiivne teave

FCC määrused ................................................................................................................................. 126
Keskkonnasõbralike toodete programm ........................................................................................... 127

Keskkonnakaitse .............................................................................................................. 127
Osooni tekitamine ............................................................................................................ 127
Tarbitav energia ............................................................................................................... 127
Toonerikulu ...................................................................................................................... 127
Paberi kasutamine ........................................................................................................... 127
Plastosad ......................................................................................................................... 127
HP LaserJeti prinditarvikud .............................................................................................. 127
Tagastus- ja käitlusjuhised .............................................................................................. 128

Ameerika Ühendriigid ja Puerto Rico .............................................................. 128

Mitu tagastust (rohkem kui üks kassett) ......................................... 128
Ühe kasseti tagastamine ................................................................ 128
Transport ........................................................................................ 128

Tagastused väljapool USA-d ........................................................................... 128

Paber ............................................................................................................................... 128

ETWW

vii

background image

Materjalipiirangud ............................................................................................................ 128
Tarbetuks muutunud seadmete utiliseerimine kasutajate eramajapidamistes Euroopa
Liidus ............................................................................................................................... 129
Materjalide ohutuskaardid (MSDS) .................................................................................. 129
Lisateave ......................................................................................................................... 129

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................................... 130

Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................... 130

Ohutusnõuded .................................................................................................................................. 131

Laseri ohutus ................................................................................................................... 131
Kanada DOC-määrused .................................................................................................. 131
VCCI-ohutusnõue (Jaapan) ............................................................................................. 131
Voolujuhtme ohutusnõue (Jaapan) .................................................................................. 131
EMI-ohutusnõue (Korea) ................................................................................................. 131
Laseri ohutusnõue Soome jaoks ..................................................................................... 131
Koostisosade tabel (Hiina) ............................................................................................... 133

Tähestikuline register ..................................................................................................................................... 135

viii

ETWW

background image

1