Βοήθεια HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Εκτυπωτής HP LaserJet σειρά P2030

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς
προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα
όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί
πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται
στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος
δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη
για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή
παραλήψεις του παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CE461-90909

Edition 1, 10/2008

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel
Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/
περιοχές.

Τα Microsoft®, Windows® και Windows®XP
είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της
Microsoft Corporation.

Το Windows Vista™ είναι σήμα κατατεθέν ή
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Η.Π.Α. και/ή σε άλλες χώρες/περιοχές.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα
ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα
στις Η.Π.Α.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Σύγκριση προϊόντων ............................................................................................................................ 2

Μοντέλα HP LaserJet σειρά P2030 ..................................................................................... 2

Χαρακτηριστικά του προϊόντος ............................................................................................................. 3
Επισκόπηση προϊόντος ........................................................................................................................ 4

Πρόσοψη ............................................................................................................................. 4
Πίσω όψη ............................................................................................................................. 4
Θύρες διασύνδεσης ............................................................................................................. 5
Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειράς ........................................................................ 5

2 Πίνακας ελέγχου

3 Λογισμικό για Windows

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows ............................................................................ 10
Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ................................................... 11
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης .............................................................................................. 12
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ............................................. 13
Κατάργηση λογισμικού στα Windows ................................................................................................. 14
Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows ............................................................... 15

Λογισμικό ειδοποιήσεων κατάστασης ................................................................................ 15

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα δικτύου για Windows ...................................................... 16

Eνσωματωμένος διακομιστής Web ................................................................................... 16

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ....................................................................................... 17

4 Χρήση του προϊόντος με Macintosh

Λογισμικό για Macintosh .................................................................................................................... 20

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για Macintosh ............................................. 20
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Macintosh ........................... 20
Λογισμικό για υπολογιστές Macintosh ............................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Ανοίξτε την εφαρμογή HP Printer Utility ........................................... 21

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Macintosh ............................................ 21

Eνσωματωμένος διακομιστής Web .................................................................. 21

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή Macintosh .................................. 22

ELWW

iii

background image

Εκτύπωση .......................................................................................................................... 22

Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Macintosh ................... 22
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος
χαρτιού .............................................................................................................. 22
Εκτύπωση εξωφύλλου ...................................................................................... 23
Χρήση υδατογραφημάτων ................................................................................. 23
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτί με Macintosh ........................ 23
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) ............... 24
Χρήση του μενού Services (Υπηρεσίες) ............................................................ 25

5 Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις USB και παράλληλες ......................................................................................................... 28
Ρύθμιση δικτύου ................................................................................................................................. 29

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου .............................................................................. 29
Εγκατάσταση του προϊόντος σε ένα δίκτυο ....................................................................... 30
Διαμόρφωση του προϊόντος δικτύου ................................................................................. 31

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ............................................................. 31
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης δικτύου ........................................ 31
Διεύθυνση IP ..................................................................................................... 31

Ρύθμιση ταχύτητας σύνδεσης ........................................................... 31

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης

Κατανόηση της χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 34
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ................................................................... 35
Προσαρμοσμένα μεγέθη χαρτιού ....................................................................................................... 37
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού και μέσων εκτύπωσης ..................................................................... 38
Χωρητικότητα δίσκων και θηκών ........................................................................................................ 39
Οδηγίες ειδικού χαρτιού ή μέσων εκτύπωσης .................................................................................... 40
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στους δίσκους .................................................................................. 41

Προσανατολισμός χαρτιού για τοποθέτηση στους δίσκους ............................................... 41
Δίσκος 1 ............................................................................................................................. 41
Δίσκος 2 ............................................................................................................................. 42

Τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους Α6 .................................................................... 42

Τροφοδοσία με το χέρι ....................................................................................................... 43

Ρύθμιση δίσκων ................................................................................................................................. 44
Χρήση των επιλογών εξόδου χαρτιού ............................................................................................... 45

Εκτύπωση στην επάνω (τυπική) θήκη εξόδου ................................................................... 45
Εκτύπωση στη διαδρομή απευθείας εξόδου χαρτιού (πίσω έξοδος) ................................. 45

7 Χρήση των δυνατοτήτων του προϊόντος

EconoMode ........................................................................................................................................ 48
Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας ........................................................................................................... 49

iv

ELWW

background image

8 Εργασίες εκτύπωσης

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης .................................................................................................. 52

Διακοπή της τρέχουσας εργασίας εκτύπωσης από τον πίνακα ελέγχου ........................... 52
Σταματήστε την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης από το πρόγραμμα λογισμικού ............... 52

Χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για Windows .............................. 53

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ............................................................. 53
Χρήση εντολών Quick Set ................................................................................................. 53
Ρύθμιση επιλογών χαρτιού και ποιότητας ......................................................................... 53
Ρύθμιση εφέ εγγράφων ...................................................................................................... 54
Καθορισμός επιλογών τελικής επεξεργασίας εγγράφων ................................................... 54
Λήψη πληροφοριών υποστήριξης και κατάστασης προϊόντος .......................................... 56
Ρύθμιση επιλογών εκτύπωσης για προχωρημένους ......................................................... 57

9 Διαχείριση και συντήρηση του προϊόντος

Εκτύπωση των σελίδων πληροφοριών .............................................................................................. 60

Σελίδα επίδειξης ................................................................................................................. 60
Σελίδα ρυθμίσεων .............................................................................................................. 60
Σελίδα κατάστασης αναλωσίμων ....................................................................................... 60

Διαχείριση ενός προϊόντος δικτύου .................................................................................................... 61

Ενσωματωμένος διακομιστής Web .................................................................................... 61

Άνοιγμα του ενσωματωμένου Web server ........................................................ 61
Καρτέλα Information (Πληροφορίες) ................................................................. 62
Καρτέλα Settings (Ρυθμίσεις) ............................................................................ 62
Καρτέλα Networking (Δίκτυο) ............................................................................ 62
Συνδέσεις .......................................................................................................... 62

Ασφάλεια ενσωματωμένου διακομιστή Web ...................................................................... 62

Κλείδωμα του προϊόντος .................................................................................................................... 63
Διαχείριση αναλωσίμων ..................................................................................................................... 64

Διάρκεια ζωής αναλωσίμων ............................................................................................... 64
Αντικατάσταση της κασέτας εκτύπωσης ............................................................................ 64

Αποθήκευση της κασέτας .................................................................................. 64
Χρησιμοποιήστε γνήσιες κασέτες γραφίτη της HP ............................................ 64
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP ................................................ 64
Διαπίστωση γνησιότητας της κασέτας εκτύπωσης ............................................ 64
Ανοικτή γραμμή και τοποθεσία Web της HP για την απάτη .............................. 65

Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων ................................................................................... 66

Οδηγίες αντικατάστασης αναλωσίμων ............................................................................... 66
Ανακατανομή γραφίτη ........................................................................................................ 66
Αντικατάσταση της κεφαλής εκτύπωσης ........................................................................... 67

Καθαρισμός του προϊόντος ................................................................................................................ 69

Καθαρισμός της περιοχής της κασέτας εκτύπωσης .......................................................... 69
Καθαρισμός της διαδρομής χαρτιού .................................................................................. 70
Καθαρισμός κυλίνδρου παραλαβής Δίσκου 1 .................................................................... 72

ELWW

v

background image

Καθαρισμός κυλίνδρου παραλαβής Δίσκου 2 .................................................................... 75

10 Επίλυση προβλημάτων

Επίλυση γενικών προβλημάτων ......................................................................................................... 80

Λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων .................................................................... 80
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος .............................................. 81

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ............................................................................................ 82
Συνδυασμοί φωτεινών ενδείξεων κατάστασης ................................................................................... 83
Μηνύματα ειδοποίησης κατάστασης .................................................................................................. 89
Εμπλοκές ........................................................................................................................................... 92

Συνήθεις αιτίες εμπλοκών χαρτιού ..................................................................................... 92
Θέσεις εμπλοκών ............................................................................................................... 93
Αποκατάσταση εμπλοκών ................................................................................................. 93

Εσωτερικές περιοχές ......................................................................................... 94

Περιοχή κασέτας εκτύπωσης και διαδρομή χαρτιού ......................... 94

Δίσκοι εισόδου ................................................................................................... 96

Δίσκος 1 ............................................................................................ 96
Δίσκος 2 ............................................................................................ 97

Θήκες εξόδου .................................................................................................... 98

Διόρθωση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................. 100

Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το χαρτί .............................. 100
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με το περιβάλλον ................... 100
Προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που σχετίζονται με εμπλοκές χαρτιού .............. 101
Προσαρμογή πυκνότητας εκτύπωσης ............................................................................. 101
Παραδείγματα ελαττωμάτων στην εικόνα ........................................................................ 101

Αχνή ή ξεθωριασμένη εκτύπωση .................................................................... 101
Στίγματα γραφίτη ............................................................................................. 102
Κενά ................................................................................................................ 102
Κάθετες γραμμές ............................................................................................. 102
Γκρίζο φόντο ................................................................................................... 103
Μουντζούρες γραφίτη ...................................................................................... 103
Ασταθής γραφίτης ........................................................................................... 103
Κάθετα επαναλαμβανόμενα ελαττώματα ........................................................ 104
Παραμορφωμένοι χαρακτήρες ........................................................................ 104
Λοξή σελίδα ..................................................................................................... 104
Κύρτωση ή κυματισμός ................................................................................... 104
Ζάρες ή τσαλακώματα ..................................................................................... 105
Διάχυτος γραφίτης στο περίγραμμα ................................................................ 105

Επίλυση προβλημάτων απόδοσης ................................................................................................... 106
Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας .......................................................................................... 107

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης .................................................................. 107
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ....................................................................................... 107

Αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων στα Windows ......................................................................... 109

vi

ELWW

background image

Επίλυση κοινών προβλημάτων για Macintosh ................................................................................. 110
Επίλυση προβλημάτων σε Linux ..................................................................................................... 113

Παράρτημα Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ............................................................ 116

Απευθείας παραγγελία από την HP ................................................................................. 116
Παραγγελία μέσω των υπηρεσιών παροχής σέρβις ή υποστήριξης ................................ 116

Κωδικοί ειδών ................................................................................................................................... 117

Κεφαλές εκτύπωσης ........................................................................................................ 117
Καλώδια και διασυνδέσεις ............................................................................................... 117

Παράρτημα Β Σέρβις και τεχνική υποστήριξη

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard ........................................................................ 120
Δήλωση περιορισμένης εγγύησης κασετών εκτύπωσης .................................................................. 122
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ........................................................................................................... 123
Εγγύηση σέρβις για επισκευή από τον πελάτη ................................................................................ 126
Υποστήριξη πελατών ....................................................................................................................... 127
Συμβόλαια σέρβις της ΗΡ ................................................................................................................. 128

Συμβόλαια επί τόπου εξυπηρέτησης ............................................................................... 128

Επί τόπου εξυπηρέτηση την επόμενη ημέρα .................................................. 128
Εβδομαδιαία (μαζική) επί τόπου εξυπηρέτηση ............................................... 128

Επανασυσκευασία του προϊόντος ................................................................................... 128
Eκτεταμένη εγγύηση ........................................................................................................ 129

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές

Προδιαγραφές συσκευής .................................................................................................................. 132
Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές θορύβου ............................................................................... 133
Περιβάλλον λειτουργίας .................................................................................................................... 134

Παράρτημα Δ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς

Κανονισμοί FCC ............................................................................................................................... 136
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ....................................................................... 137

Προστασία του περιβάλλοντος ........................................................................................ 137
Προστασία από το όζον ................................................................................................... 137
Κατανάλωση ισχύος ........................................................................................................ 137
Κατανάλωση γραφίτη ....................................................................................................... 137
Χρήση χαρτιού ................................................................................................................. 137
Πλαστικά .......................................................................................................................... 137
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ............................................................................... 137
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ............................................................................ 138

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ............................................................. 138

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .............. 138
Μεμονωμένες επιστροφές .............................................................. 138

ELWW

vii

background image

Αποστολή ....................................................................................... 138

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ................................................................................ 138

Χαρτί ................................................................................................................................ 139
Περιορισμοί υλικών .......................................................................................................... 139
Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ............................................................................................................................. 139
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ................................................................ 139
Για περισσότερες πληροφορίες ....................................................................................... 139

Δήλωση συμμόρφωσης .................................................................................................................... 140

Δήλωση συμμόρφωσης ................................................................................................... 140

Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .................................................................................................. 141

Ασφάλεια laser ................................................................................................................. 141
Καναδικοί κανονισμοί DOC .............................................................................................. 141
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) .................................................................................................. 141
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ............................................................. 141
Δήλωση EMI (Κορέα) ....................................................................................................... 141
Δήλωση laser (Φινλανδία) ............................................................................................... 141
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ..................................................................................................... 143

Ευρετήριο ........................................................................................................................................................ 145

viii

ELWW

background image

1