HP LaserJet P2035 Printer series - Installation af produktet på et netværk

background image

Installation af produktet på et netværk

I denne konfiguration er produktet sluttet direkte til netværket og kan konfigureres, så alle computere
på netværket kan udskrive direkte til produktet.

BEMÆRK:

Det er den anbefalede netværkskonfiguration for produktet.

1.

Før du tænder for produktet, skal du slutte det direkte til netværket ved at indsætte et netværkskabel
i produktets netværksport.

2.

Tænd for produktet, vent 2 minutter, og brug derefter kontrolpanelet til at udskrive en
konfigurationsside.

BEMÆRK:

Kontroller, at der vises en IP-adresse på konfigurationssiden, før du går videre til

næste trin. Hvis der ikke vises en IP-adresse, skal du udskrive konfigurationssiden igen.

3.

Indsæt produkt-cd'en i computeren. Hvis installationsprogrammet ikke starter, skal du navigere til
filen setup.exe på cd'en og dobbeltklikke på filen.

4.

Følg vejledningen i installationsprogrammet.

BEMÆRK:

Når installationsprogrammet beder om en netværksadresse, skal du angive den IP-

adresse, der vises på den konfigurationsside, du udskrev, før du startede installationsprogrammet,
eller søge efter produktet på netværket.

5.

Tillad fuldførelse af installationsprocessen.