HP LaserJet P2035 Printer series - Udskriftsbakker

background image

Udskriftsbakker

FORSIGTIG:

Du må ikke forsøge at afhjælpe papirstop i den øverste udskriftsbakke ved at trække

papiret lige ud, da det kan beskadige produktet.

1.

Åbn adgangsdækslet ved papirstop bag på produktet.

2.

Tag fat i det papir, der sidder fast, med begge hænder, og træk det langsomt ud af produktet.

DAWW

Papirstop

93

background image

3.

Luk adgangsdækslet ved papirstop

94

Kapitel 10 Problemløsning

DAWW