HP LaserJet P2035 Printer series - Afhjælpning af papirstop

background image

Afhjælpning af papirstop

Når du afhjælper papirstop, skal du passe på ikke at rive papiret i stykker. Hvis et lille stykke papir sidder
tilbage i produktet, kan det forårsage yderligere papirstop.

FORSIGTIG:

Før du afhjælper papirstop, skal du slukke for produktet og trække netledningen ud.