HP LaserJet P2035 Printer series - Gendannelse af fabriksindstillinger

background image

Gendannelse af fabriksindstillinger

Følg disse trin for at gendanne produktet til fabriksindstillingerne.

1.

Sluk for produktet.

2.

Tænd for produktet, og mens det initialiseres, skal du trykke på begge knapper på kontrolpanelet
og holde dem nede på samme tid, indtil alle indikatorerne blinker samtidigt.

78

Kapitel 10 Problemløsning

DAWW