HP LaserJet P2035 Printer series - Indeks

background image

Indeks

A

afbryde en

udskrivningsanmodning 50

afhjælpe papirstop

bakke 1 90
placeringer 88

afhjælpe stop

lige papirgang 93
papirgang 88
printerpatronområde 88
øverste udskriftsbakke 93

Se også stop

aftaler om service på stedet 122
akustiske specifikationer 125
alternativt brevhoved-tilstand 54
annullere

udskrivning 50

annullere en

udskrivningsanmodning 50

avancerede udskriftsindstillinger

Windows 54

B

bageste udskrifts-

bakke, finde 4

bageste udskriftsbakke

udskrive til 43

bakke 1

ilægge papir 39
kapacitet 37
papirstop 90

bakke 2

ilægge papir 40
kapacitet 37
papirstop 91

bakker

dobbeltsidet udskrivning 24
kapacitet 37
konfigurere 42

papirretning 39
placering 4

bakker, udskrift

kapacitet 37
placering 4

bakker, udskrifts-

vælge 43

batterier medfølger 130
bedragerihotline 60
begrænsninger i materialet 130
bekæmpelse af forfalskede

forbrugsvarer 60

bestille

forbrugsvarer og

ekstraudstyr 110

bestille forbrugsvarer,

meddelelse 85

bestilling

varenumre til 111

blanke sider

fejlfinding 100

bortskaffelse, slutningen af

produktets levetid 130

bortskaffelse ved slutningen af

produktets levetid 130

brevpapir, ilægge 54
brochureudskrivning 53
brugerdefinerede

papirformater 35

C

Canadiske DOC-regulativer 133

D

Dataark vedrørende

materialesikkerhed
(MSDS) 131

Demoside 56
dimensioner, produkt 124

DIMM-moduler

få adgang til 4

dobbeltsidet udskrivning

Macintosh 24

Se også dupleksudskrivning

driftsmiljø

specifikationer 126

drivere

forudindstillinger

(Macintosh) 22

indstillinger 12, 13, 20
inkluderede 3
Macintosh,

problemløsning 104

Macintosh-indstillinger 22
papirtyper 36
Quick-set (Windows) 51
understøttede 11
Windows, åbne 51

dupleksudskrivning

Macintosh 24
Windows 52

Se også dobbeltsidet

udskrivning

E

EconoMode, indstille 46
ekstraudstyr

bestille 110
varenumre 111

elektriske specifikationer 125
emballere produkt 122
enhedsregistrering over

netværk 27

EPS-filer, problemløsning 105
Ethernet-kort, varenumre 111
etiketter

udskriftsbakke, vælge 43

Europæiske Union,

bortskaffelse 131

DAWW

Indeks 137

background image

EWS. Se integreret webserver
EWS (integreret webserver)

bestille forbrugsvarer 58
Fanen indstillinger 58
Fanen netværk 58

F

fanen Indstillinger (integreret

webserver) 58

fanen Netværk (integreret

webserver) 58

fanen Oplysninger (integreret

webserver) 57

farvet tekst

udskrive som sort 54

FastRes 3
fejlfinde

arkfødning (bakke 1) 67
arkfødning (bakke 2) 71
netværksproblemer 101
papirstop 93
problemer med direkte

tilslutning 101

fejlfinding

blanke sider 100
kontrolliste 76
papirstop 88, 90, 91, 93
sider udskriver ikke 100
sider udskrives langsomt 100
USB-kabler 100

Se også løsning; problemløsning

fejlvalg fejlmeddelelse 86
fikseringsenhed

fejl 85

Finsk erklæring om

lasersikkerhed 133

fjerne Windows-software 14
flere sider pr. ark

Windows 52

fonte

EPS-filer, problemløsning 105
inkluderede 3

forbedre udskriftskvaliteten 96
forbrugsvarer

bestille 110
bestillingsmeddelelse 85
forfalskning 60
fra andre producenter end

HP 60

genbruge 129

godkendelse 60
ikke-HP 85
meddelelse om udskiftning 85
udskifte tonerkassetter 63
udskiftningsintervaller 60
varenumre 111

forbrugsvarer fra andre producenter

end HP 60

forbrugsvarestatus, Service, fane

Windows 54

forfalskede forbrugsvarer 60
for komplekst job,

fejlmeddelelse 86

forudindstillinger (Macintosh) 22
fugtighed

problemløsning 95

funktioner 2, 3
fysiske specifikationer 124
følgebreve 22
første side

bruge andet papir 22

G

garanti

licens 117
printerpatroner 116
produkt 114
selvreparation udført af

kunden 120

udvidet 122

genbruge

Miljøprogram og returnering af

HP-printerpatroner 130

Generel beskyttelsesfejl –

undtagelses-OE 103

groft papir

udskriftsbakke, vælge 43

H

Hjælp til handicappede-

funktioner 3

HP's hotline for bedrageri 60
HP Jetdirect-printserver

varenumre 111

HP Kundeservice 121
HP Printer Utility 21
HP SupportPack 122
HP-UX-software 17

hukommelse

DIMM-moduler, sikkerhed 59
inkluderet 20

håndtering af netværk 28

I

ikke-HP-forbrugsvarer 85
ilægge

indstilling, Windows 52

ilægge medie

bakke 1 39

ilægge medier

bakke 2 40
papir i A6-format 40

Ilægning af papir i A6-format 40
indikatormønstre 79
indpakke produkt 122
indstillinger

drivere 13, 20
forudindstillinger for driver

(Macintosh) 22

netværksudskrivning 28
prioritet 12

indstillinger for

forbindelseshastighed 29

informationssider

demoside 56
Konfigurationsside 56
Statusside for

forbrugsvarer 56

integreret webserver 16, 21
Integreret webserver (EWS)

bruge 57
fanen Oplysninger 57
produktsupport 58
sikkerhed 58

IP-adresse

Macintosh,

problemløsning 104

manuel konfiguration 29
understøttede protokoller 27

J

Japansk VCCI-erklæring 133
Jetdirect-printserver

varenumre 111

K

kabler

USB, fejlfinding 100

138 Indeks

DAWW

background image

karton

udskriftsbakke, vælge 43

kassetter

genbruge 129
godkendelse 60
originale HP 60
udskifte 63
varenumre 111

kladdeudskrift 46
Konfigurationsside 56
kontrolpanel

beskrivelse 7
finde 4
indstillinger 12
renseside, udskrive 66
statusindikatormønstre 79

konvolutter

retning ved ilægning 39
udskriftsbakke, vælge 43

kopier, antal

Windows 54

Koreansk EMI-erklæring 133
kraftigt papir

udskriftsbakke, vælge 43

kundesupport

indpakke produkt 122
Linux 107
online 121

kvalitet. Se udskriftskvalitet

L

lasersikkerhed,

meddelelser 133

licens, software 117
lige papirgang

papirstop 93

liggende retning

indstilling, Windows 52

Linux-drivere 107
Linux-software 17
luftfugtighed

specifikationer 126

løse

netværksproblemer 101
problemer med direkte

tilslutning 101

tonerpletter 66

Se også problemløsning;

fejlfinding

løsning

bøjning 99
bølger 99
foldet papir 99
gentagne lodrette mærker 98
grå baggrund 97
krøllet papir 99
lodrette streger 97
lys eller falmet udskrift 96
løs toner 98
misdannede tegn 98
skæv side 98
spredt toner 99
tonerpletter 96
tonerudtværing 97
udfald 97

låse produktet 59

M

Macintosh

drivere, problemløsning 104
driverindstillinger 20, 22
HP Printer Utility 21
problemer,

problemøsning 104

software 20
support 121
understøttede

operativsystemer 20

USB-kort, problemløsning 105
ændre dokumentstørrelse 22

Macintosh, driverindstillinger

Service, fane 24

Macintosh-driverindstillinger

specialpapirformat 22
vandmærker 23

meddelelse om installation af

forbrugsvarer 86

meddelelse om udskiftning af

forbrugsvarer 85

medie

udskrive manuelt 41

medier

første side 22
sider pr. ark 23
specialformat, Macintosh-

indstillinger 22

understøttede formater 33

miljøbeskyttelsesprogram 129

miljø for produktet

specifikationer 126

miljø til produktet

problemløsning 95

modeller, sammenligning af

funktioner 2

model number 132
modelnummer 5
motorkommunikation,

fejlmeddelelse 86

N

netværk

, konfigurere 28
adgangskode, indstille 29
adgangskode, skifte 29
indstillinger, se 28
indstillinger, ændre 28
indstillinger af

forbindelseshastighed 29

IP-adressekonfiguration 29
konfigurere 27
produktregistrering 27
understøttede protokoller 27

netværksport

understøttet 3

n-op-udskrivning 23
n-up-udskrivning

Windows 52

O

omfordeling af toner 62
omslagssider 51
onlinesupport 121
opbevare

printerpatroner 60

opløsning

funktioner 3
problemløsning vedr.

kvalitet 95

opsamlingsvalse

bakke 1 67
bakke 2 71

overensstemmelseserklærin

g 132

P

papir

A6-format, bakkejustering 40
brugerdefinerede formater 35
format, vælge 42, 51

DAWW

Indeks 139

background image

første og sidste side, bruge

andet papir 51

første side 22
omslag, bruge andet papir 51
problemløsning 95
retning ved ilægning 39
sider pr. ark 23
specialformat, Macintosh-

indstillinger 22

specialformat, vælge 51
type, vælge 42, 51
understøttede formater 33
understøttede typer 36

papirbakke

ilægge medier 40

papirgang

papirstop 88

papirrækkefølge, ændre 54
papirstop

almindelige årsager til 87
bakke 2 91
placeringer 88
udskriftskvalitet efter 95

parallelforbindelse 26
parallelkabel,

produktnummer 111

parallelport

understøttet 3

patroner

bestillingsmeddelelse 85
fra andre producenter end

HP 60

funktioner 3
garanti 116
ikke-HP 85
meddelelse om udskiftning 85
opbevaring 60
rengøre området 65
udskiftningsintervaller 60

patroner, udskrive

Macintosh, status 24

PCL-drivere 11
porte

inkluderede 3
problemløsning i

Macintosh 105

understøttet 3, 5

postkort

udskriftsbakke, vælge 43

PostScript Printer Description

(PPD)-filer

problemløsning 104

PostScript Printer Description-filer

(PPD-filer)

inkluderet 20

PPD-filer

inkluderet 20
problemløsning 104

printer

kontrolpanel 7

printerinformationssider

Demoside 56
konfigurationsside 56
Statusside for

forbrugsvarer 56

printerpatroner

bestillingsmeddelelse 85
fra andre producenter end

HP 60

funktioner 3
garanti 116
ikke-HP 85
Macintosh, status 24
meddelelse om udskiftning 85
omfordele toner 62
opbevaring 60
papirstop i område 88
rengøre området 65
udskiftningsintervaller 60

printkvalitet. Se udskriftskvalitet
prioritet, indstillinger 12
problemløsning

EPS-filer 105
Linux 107
Macintosh-problemer 104
miljø 95
papir 95
statusindikatormønstre 79
udskriftskvalitet 95

Se også løsning; fejlfinding

processor

sikkerhed 59

processorhastighed 3
produktet indeholder ikke

kviksølv 130

produktsammenligning 2
protokoller, netværk 27

Q

Quick-set 51

R

rengøre

opsamlingsvalse (bakke 1) 67
opsamlingsvalse (bakke 2) 71
papirgang 66
printer 65
printerpatronområde 65

retning

papir, ved ilægning 39

S

scannerfejlmeddelelse 85
sende produkt 122
serienummer 5
service

indpakke produkt 122

Service, fane

Macintosh 24

serviceaftaler 122
service på stedet næste dag 122
sider

blanke 100
pr. ark, Windows 52
udskriver ikke 100
udskriver langsomt 100

sider pr. ark 23
sikkerhedserklæringer 133
sikkerhedsfunktioner 59
skalere dokumenter

Macintosh 22
Windows 52

småt papir, udskrive på 43
software

fjerne til Windows 14
HP Printer Utility 21
indstillinger 12
integreret webserver 16, 21
Macintosh 20
softwarelicensaftale 117
understøttede

operativsystemer 10, 20

Solaris-software 17
specialformat, papirindstillinger

Macintosh 22

specialmedier

vejledning 38

140 Indeks

DAWW

background image

specialpapir

vejledning 38

specifikationer

driftsmiljø 126
elektriske og akustiske 125
funktioner 3
fysiske 124

Spool32-fejl 103
standardindstillinger,

gendanne 78

standse en

udskrivningsanmodning 50

status

Macintosh, Service, fane 24

status for enhed

Macintosh, Service, fane 24

status for forbrugsvarer, Service,

fane

Macintosh 24

statusindikatormønstre 79
Statusside for forbrugsvarer 56
stop

fejlmeddelelser 86

Se også afhjælpe stop

stoppe en

udskrivningsanmodning 50

strøm

afbryder, finde 4
fejlfinding 76
forbrug 125

støjsvag tilstand

aktivere 47

stående retning

indstilling, Windows 52

support

indpakke produkt 122
Linux 107
online 54, 121

SupportPack, HP 122

T

TCP/IP

understøttede protokoller 27

teknisk support

indpakke produkt 122
Linux 107
online 121

temperaturspecifikationer 126
toner

lav 96

løs toner 98
omfordele 62
pletter 66, 96
spredt 99
udtværing 97

tonerkassetter

genbruge 129
godkendelse 60
originale HP 60
udskifte 63
varenumre 111

tonerpatroner. Se printerpatroner
tosidet udskrivning

Windows 52

transparenter

udskriftsbakke 43

tænd/sluk-knap, finde 4

U

udskifte tonerkassetter 63
udskriftsbakke, øverste

udskrive til 43

udskriftskvalitet

bøjning 99
bølger 99
foldet papir 99
forbedre 96
gentagne lodrette mærker 98
grå baggrund 97
juster udskrivningstæthed 95
krøllet papir 99
lodrette streger 97
lys eller falmet udskrift 96
løs toner 98
miljø 95
misdannede tegn 98
papir 95
papirstop, efter 95
problemløsning 95
skæv side 98
spredt toner 99
tonerpletter 96
tonerudtværing 97
udfald 97

udskrive

brochurer 53
demoside 56
Konfigurationsside 56

manuel indføring 41
Statusside for

forbrugsvarer 56

udskrive opgaver 49
udskrive på begge sider

Windows 52

udskriver

fejlfinding 100

udskrive via manuel indføring 41
udskrivning

fejlfinding 100
oprette forbindelse til et

netværk 28

udskrivningstæthed

juster 95

udvidet garanti 122
ugentlig service på stedet 122
Ugyldig handling, fejl 103
understøttede medier 33
understøttede

operativsystemer 3, 10, 20

UNIX-software 17
USB-forbindelse 26
USB-kabel, varenummer 111
USB-port

fejlfinding 100
inkluderet 3
problemløsning i

Macintosh 105

V

vandmærker

Windows 52

varenumre

tonerkassetter 111

vedligeholdelsesaftaler 122
vægt, produkt 124

W

webserver, integreret 57
websteder

bedragerirapportering 60
dataark vedrørende

materialesikkerhed
(MSDS) 131

kundesupport 121
Linux-support 107
Macintosh-kundesupport 121

Websteder

bestille forbrugsvarer 110

DAWW

Indeks 141

background image

Windows

drivere understøttede 11
driverindstillinger 13
understøttede

operativsystemer 10

Æ

ændre dokumenters størrelse

Windows 52

ændre dokumentstørrelse

Macintosh 22

Ø

øverste udskriftsbakke

finde 4
kapacitet 37
papirstop 93

142 Indeks

DAWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE461-90907*

*CE461-90907*

CE461-90907