HP LaserJet P2035 Printer series - Rensning af papirgangen

background image

Rensning af papirgangen

Hvis der er tonerpletter eller -prikker på udskrifterne, skal printerens mediegang rengøres. Ved denne
proces anvendes en transparent, som fjerner støv og toner fra mediegangen. Brug ikke bankpostpapir
eller groft papir.

BEMÆRK:

Brugen af en transparent giver det bedste resultat. Hvis du ikke har nogen transparenter,

kan du anvende kopimedier (70 til 90 g/m

2

) med en glat overflade.

1.

Kontroller, at produktet er ledigt, og at Klar-indikatoren lyser.

2.

Læg transparenten i bakke 1.

3.

Udskriv en renseside.

66

Kapitel 9 Administration og vedligeholdelse af produktet

DAWW

background image

Windows

1.

Åbn printerdriverskærmen Egenskaber, og klik derefter på fanen
Enhedsindstillinger. Se tabellens tredje kolonne i

Ændring af

printerdriverindstillinger til Windows på side 13

for at få vejledning.

2.

I området Renseside skal du klikke på Start.

Macintosh

1.

Åbn HP Printer Utility. Se

Åbning af HP Printer Utility på side 21

.

2.

Vælg indstillingen Renseside, og klik på knappen OK.

BEMÆRK:

Rensningen tager ca. to minutter. Rensesiden standser med jævne mellemrum under

rengøringsprocessen. Sluk ikke produktet, før rensningen er fuldført. Det kan være nødvendigt at
gentage rensningen flere gange for at rense produktet grundigt.