HP LaserJet P2035 Printer series hjælp

background image
background image
background image

HP LaserJet P2030 Series-printer

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
er, uden forudgående skriftlig tilladelse,
forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt
tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres
uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -
serviceydelser er at finde i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med
produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri
skal opfattes som en ekstra garanti. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller mangler heri.

Varenummer: CE461-90907

Edition 1, 10/2008

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende
Intel Corporation i USA og andre lande/
områder.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er
amerikansk registrerede varemærker, der
tilhører Microsoft Corporation.

Windows Vista™ er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande/områder.

UNIX

®

er et registreret varemærke

tilhørende The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket
er registrerede varemærker i USA.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende oplysninger om produktet

Produktsammenligning ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2030 Series-modeller ................................................................................... 2

Produktfunktioner ................................................................................................................................. 3
Produktgennemgang ............................................................................................................................ 4

Set forfra .............................................................................................................................. 4
Set bagfra ............................................................................................................................ 4
Interfaceporte ....................................................................................................................... 5
Placering af model- og serienummeretiket .......................................................................... 5

2 Kontrolpanel

3 Software til Windows

Understøttede operativsystemer til Windows ..................................................................................... 10
Understøttede printerdrivere til Windows ........................................................................................... 11
Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ............................................................................. 12
Ændring af printerdriverindstillinger til Windows ................................................................................ 13
Fjernelse af software til Windows ....................................................................................................... 14
Understøttede værktøjer til Windows ................................................................................................. 15

Statusadvarselssoftware .................................................................................................... 15

Understøttede netværkshjælpeprogrammer til Windows ................................................................... 16

Integreret webserver .......................................................................................................... 16

Software til andre operativsystemer ................................................................................................... 17

4 Brug produktet med Macintosh

Software til Macintosh-computere ...................................................................................................... 20

Understøttede Macintosh-operativsystemer ...................................................................... 20
Ændring af printerdriverindstillinger til Macintosh .............................................................. 20
Software til Macintosh-computere ..................................................................................... 20

HP Printer Utility ................................................................................................ 20

Åbning af HP Printer Utility ............................................................... 21

Understøttede værktøjer til Macintosh ............................................................................... 21

Integreret webserver ......................................................................................... 21

Brug af funktionerne i Macintosh-printerdriveren ............................................................................... 22

DAWW

iii

background image

Udskriv ............................................................................................................................... 22

Oprettelse og brug af udskrivningsforudindstillinger i Macintosh ...................... 22
Ændring af dokumenters størrelse eller udskrivning på
specialpapirformater .......................................................................................... 22
Udskrivning af følgebrev ................................................................................... 22
Brug af vandmærker ......................................................................................... 23
Udskrivning af flere sider på ét ark papir i Macintosh ....................................... 23
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) ............................... 24
Brug af menuen Service .................................................................................... 24

5 Tilslutning

USB- og parallelforbindelser .............................................................................................................. 26
Netværkskonfiguration ....................................................................................................................... 27

Understøttede netværksprotokoller ................................................................................... 27
Installation af produktet på et netværk ............................................................................... 28
Konfigurer netværksproduktet ........................................................................................... 28

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger .................................... 28
Indstil eller skift netværksadgangskoden .......................................................... 29
IP-adresse ......................................................................................................... 29

Indstilling af forbindelseshastighed ................................................... 29

6 Papir og udskriftsmedie

Forstå brugen af papir og udskriftsmedier .......................................................................................... 32
Understøttede papir- og udskriftsmedieformater ................................................................................ 33
Brugerdefinerede papirformater ......................................................................................................... 35
Understøttede papir- og udskriftsmedietyper ..................................................................................... 36
Kapacitet for bakke og rum ................................................................................................................ 37
Vejledning for specialpapir og udskriftsmedier ................................................................................... 38
Ilæg papir i bakker .............................................................................................................................. 39

Papirretning ved ilægning af papir i bakker ....................................................................... 39
Bakke 1 .............................................................................................................................. 39
Bakke 2 .............................................................................................................................. 40

Ilægge papir i A6-format .................................................................................... 40

Manuel indføring ................................................................................................................ 41

Konfiguration af bakker ...................................................................................................................... 42
Brug af udskriftsindstilling til papir ..................................................................................................... 43

Udskriv til den øverste udskriftsbakke (standard) .............................................................. 43
Udskriv til den lige udskriftsgang (bageste udskriftsbakke) ............................................... 43

7 Brug af produktfunktioner

EconoMode ........................................................................................................................................ 46
Støjsvag tilstand ................................................................................................................................. 47

iv

DAWW

background image

8 Udskrivning af opgaver

Annullering af udskriftsjob .................................................................................................................. 50

Standsning af det aktuelle udskriftsjob fra kontrolpanelet ................................................. 50
Standsning af det aktuelle udskriftsjob via programmet .................................................... 50

Brug af funktionerne i Windows-printerdriveren ................................................................................. 51

Åbning af printerdriveren ................................................................................................... 51
Brug Quick-set ................................................................................................................... 51
Angivelse af indstillinger for papir og kvalitet ..................................................................... 51
Angivelse af dokumenteffekter .......................................................................................... 52
Angiv indstillingerne for afslutning af dokument ................................................................ 52
Support og oplysninger om produktstatus ......................................................................... 54
Angivelse af avancerede udskriftsindstillinger ................................................................... 54

9 Administration og vedligeholdelse af produktet

Udskriv informationssider ................................................................................................................... 56

Demoside ........................................................................................................................... 56
Konfigurationsside ............................................................................................................. 56
Statusside for forbrugsvarer .............................................................................................. 56

Administrer et netværksprodukt ......................................................................................................... 57

Integreret webserver .......................................................................................................... 57

Åbning af den integrerede webserver ............................................................... 57
fanen Oplysninger ............................................................................................. 57
Fanen indstillinger ............................................................................................. 58
Fanen netværk .................................................................................................. 58
Links .................................................................................................................. 58

Sikring af den integrerede webserver ................................................................................ 58

Låsning af produktet ........................................................................................................................... 59
Håndtering af forbrugsvarer ............................................................................................................... 60

Forbrugsvarer - levetid ...................................................................................................... 60
Håndtering af tonerkassetten ............................................................................................. 60

Opbevaring af printerpatroner ........................................................................... 60
Brug af ægte HP-tonerkassetter ....................................................................... 60
HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP .............. 60
Godkendelse af tonerkassetter ......................................................................... 60
HP's bedragerihotline og-websted .................................................................... 60

Udskiftning af forbrugsvarer og dele .................................................................................................. 62

Retningslinjer for udskiftning af forbrugsvarer ................................................................... 62
Omfordeling af toner .......................................................................................................... 62
Udskiftning af tonerkassetten ............................................................................................ 63

Rengøring af produktet ....................................................................................................................... 65

Rengøring af printerpatronområdet ................................................................................... 65
Rensning af papirgangen ................................................................................................... 66
Rengøring af opsamlingsvalsen til bakke 1 ....................................................................... 67

DAWW

v

background image

Rengøring af opsamlingsvalsen til bakke 2 ....................................................................... 71

10 Problemløsning

Løsning af generelle problemer .......................................................................................................... 76

Kontrolliste til fejlfinding ..................................................................................................... 76
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ......................................................................... 77

Gendannelse af fabriksindstillinger .................................................................................................... 78
Statusindikatormønstre ...................................................................................................................... 79
Statusadvarselsmeddelelser .............................................................................................................. 85
Papirstop ............................................................................................................................................ 87

Almindelige årsager til papirstop ........................................................................................ 87
Mulige placeringer af papirstop .......................................................................................... 88
Afhjælpning af papirstop .................................................................................................... 88

Indvendige områder .......................................................................................... 88

Printerpatronområde og papirgang ................................................... 88

Papirbakker ....................................................................................................... 90

Bakke 1 ............................................................................................. 90
Bakke 2 ............................................................................................. 91

Udskriftsbakker ................................................................................................. 93

Løsning af problemer med udskriftskvaliteten .................................................................................... 95

Problemer med udskriftskvaliteten, der er knyttet til papiret .............................................. 95
Problemer med udskriftskvaliteten, der er knyttet til miljøet .............................................. 95
Problemer med udskriftskvaliteten i forbindelse med papirstop ........................................ 95
Juster udskrivningstæthed ................................................................................................. 95
Eksempler på defekte billeder ........................................................................................... 96

Lys eller falmet udskrift ..................................................................................... 96
Tonerpletter ....................................................................................................... 96
Udfald ................................................................................................................ 97
Lodrette streger ................................................................................................. 97
Grå baggrund .................................................................................................... 97
Tonerudtværing ................................................................................................. 97
Løs toner ........................................................................................................... 98
Gentagne lodrette mærker ................................................................................ 98
Misdannede tegn ............................................................................................... 98
Skæv side ......................................................................................................... 98
Bøjning eller bølger ........................................................................................... 99
Krøllet eller foldet papir ..................................................................................... 99
Spredt toner ...................................................................................................... 99

Løsning af problemer med ydeevnen ............................................................................................... 100
Løsning af problemer med tilslutning ............................................................................................... 101

Løsning af problemer med direkte tilslutning ................................................................... 101
Løsning af netværksproblemer ........................................................................................ 101

Løsning af almindelige problemer med Windows ............................................................................ 103

vi

DAWW

background image

Løsning af almindelige problemer med Macintosh ........................................................................... 104
Løsning af Linux-problemer .............................................................................................................. 107

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr

Bestil reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................................ 110

Bestil direkte fra HP ......................................................................................................... 110
Bestil via service- eller supportudbydere ......................................................................... 110

Varenumre ........................................................................................................................................ 111

Tonerkassetter ................................................................................................................. 111
Kabler og interfaces ......................................................................................................... 111

Tillæg B Service og support

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ......................................................................... 114
Erklæring om begrænset garanti for printerpatron ........................................................................... 116
Slutbrugerlicensaftale ....................................................................................................................... 117
Selvreparation udført af kunden, garantiservice ............................................................................... 120
Kundesupport ................................................................................................................................... 121
HP-vedligeholdelsesaftaler ............................................................................................................... 122

Aftaler om service på stedet ............................................................................................ 122

Service på stedet næste dag .......................................................................... 122
Ugentlig (mængde) service på stedet ............................................................. 122

Indpakning af produktet ................................................................................................... 122
Udvidet garanti ................................................................................................................. 122

Tillæg C Specifikationer

Fysiske specifikationer ..................................................................................................................... 124
Strømforbrug og akustisk emission .................................................................................................. 125
Driftsmiljø ......................................................................................................................................... 126

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger

FCC-regulativer ................................................................................................................................ 128
Produktets miljømæssige varetagelsesprogram .............................................................................. 129

Beskyttelse af miljøet ....................................................................................................... 129
Ozonproduktion ............................................................................................................... 129
Strømforbrug .................................................................................................................... 129
Tonerforbrug .................................................................................................................... 129
Papirforbrug ..................................................................................................................... 129
Plastik .............................................................................................................................. 129
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ........................................................................ 129
Oplysninger om returnering og genbrug .......................................................................... 130

USA og Puerto Rico ........................................................................................ 130

Flere returneringer (mere end en patron) ....................................... 130
Enkelt returnering ........................................................................... 130

DAWW

vii

background image

Forsendelse .................................................................................... 130

Returnering uden for USA ............................................................................... 130

Papir ................................................................................................................................ 130
Begrænsninger i materialet .............................................................................................. 130
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU ............................................. 131
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ............................................................ 131
Kilder med yderligere oplysninger ................................................................................... 131

Overensstemmelseserklæring .......................................................................................................... 132

Overensstemmelseserklæring ......................................................................................... 132

Sikkerhedserklæringer ..................................................................................................................... 133

Lasersikkerhed ................................................................................................................ 133
Canadiske DOC-regulativer ............................................................................................. 133
VCCI-erklæring (Japan) ................................................................................................... 133
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ...................................................................... 133
EMI-erklæring (Korea) ..................................................................................................... 133
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland ........................................................ 133
Tabel for stoffer (Kina) ..................................................................................................... 135

Indeks ............................................................................................................................................................... 137

viii

DAWW

background image

1