HP LaserJet P2035 Printer series - Informació sobre l’ús de paper i suports d’impressió

background image

Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió

Aquest producte pot utilitzar una gran varietat de tipus de paper i altres suports d'impressió d'acord amb
les directrius d'aquesta guia de l'usuari. Els papers o suports que no segueixin aquestes directrius poden
provocar els problemes següents:

Qualitat d'impressió baixa

Augment dels encallaments

Desgast prematur del producte que requereixi una reparació

Per a obtenir els millors resultats, utilitzeu només paper i materials d'impressió de marca HP dissenyats
per a impressores làser o multifuncionals. No feu servir paper o materials d'impressió fabricats per a
impressores d'injecció de tinta. Hewlett-Packard Company no pot recomanar l'ús de materials d'altres
marques perquè HP no pot controlar la seva qualitat.

És possible que un paper compleixi totes les directrius indicades en aquesta guia de l'usuari i que no
s'obtinguin resultats satisfactoris. Això pot ser a causa d'una manipulació no apropiada, una
temperatura i uns nivells d'humitat inacceptables o altres variables que Hewlett-Packard no pot
controlar.

ATENCIÓ:

Si utilitzeu un suport que no compleix les especificacions de Hewlett-Packard es poden

produir problemes al producte que requereixin una reparació. Aquest tipus de reparació no queda cobert
per la garantia de Hewlett-Packard ni pels contractes de serveis.

34

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW