HP LaserJet P2035 Printer series - Neteja del roleu de recollida de la safata 1

background image

Neteja del roleu de recollida de la safata 1

Si el producte té problemes per recollir paper de la safata 1, seguiu aquestes instruccions.

1.

Apagueu el producte, desconnecteu el cable d'alimentació i espereu que el producte es refredi.

2.

Premeu el botó per obrir la porta del cartutx d'impressió i, a continuació, retireu el cartutx.

ATENCIÓ:

No toqueu el roleu de transferència d'esponja negra que hi ha a l'interior del producte.

Si ho feu, podríeu malmetre el producte.

ATENCIÓ:

Per evitar danys, no exposeu el cartutx d'impressió a la llum. Tapeu-lo amb un tros

de paper.

CAWW

Neteja del producte

69

background image

3.

Aixequeu la coberta del roleu de recollida.

4.

Premeu les dues llengüetes de subjecció negres cap a fora fins que traieu el rodet de recollida del
seu allotjament.

5.

Traieu el roleu de recollida del producte.

70

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW

background image

6.

Netegeu el rodet amb un drap sense borrissol humitejat amb aigua.

NOTA:

No toqueu la superfície del rodet amb els dits.

7.

Netegeu el rodet amb un drap sec sense borrissol per eliminar la brutícia que s'hagi desprès.

8.

Espereu fins que el rodet de recollida s'hagi eixugat completament.

9.

Alineeu les llengüetes de subjecció negres del producte amb les ranures del roleu de recollida i,
a continuació, pressioneu el roleu de recollida dins del seu allotjament fins que quedi ben subjecte.

CAWW

Neteja del producte

71

background image

10.

Tanqueu la coberta del roleu de recollida.

11.

Torneu a col·locar el cartutx d'impressió i tanqueu-ne la porta.

12.

Torneu a connectar el cable d'alimentació i engegueu el producte.

72

Capítol 9 Gestió i manteniment del producte

CAWW