HP LaserJet P2035 Printer series - Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa

background image

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa

Podeu utilitzar el servidor de web incrustat per veure o modificar la configuració IP.

1.

Imprimiu una pàgina de configuració i busqueu-hi l'adreça IP.

Si feu servir una adreça IPv4, l'adreça IP tindrà només dígits. Té aquest format:

xx.xx.xx.xxx

Si feu servir una adreça IPv6, l'adreça IP és una combinació hexadecimals de caràcters i
dígits. Té aquest format:

xxxx::xxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Escriviu l'adreça IP a la línia d'adreça del navegador web per obrir el servidor web incrustat.

3.

Feu clic a la pestanya Networking (Xarxa) per obtenir informació de la xarxa. Podeu canviar la
configuració segons convingui.

Taula 5-4

adreces IP (continuació)

30

Capítol 5 Connectivitat

CAWW