Ajuda HP LaserJet P2035 Printer series

background image
background image
background image

Impressora HP LaserJet sèrie P2030

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o
traducció sense el permís previ per escrit,
excepte en els termes que contemplin les
lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està
subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i
serveis de HP s’especifiquen en les
declaracions de garantia expresses que
acompanyen els productes i serveis
esmentats. Cap informació d’aquest
document pot ésser considerada com una
garantia addicional. HP no serà responsable
del errors u omissions tècnics o d’edició que
contingui aquest document.

Número de referència: CE461-90905

Edition 1, 10/2008

Crèdits de marca registrada

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ és una marca registrada d'Intel
Corporation als EUA i a altres països/
regions.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP són
marques comercials registrades als EUA de
Microsoft Corporation.

Windows Vista™ és una marca registrada o
una marca de Microsoft Corporation als EUA
i/o altres països/regions.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR
són marques registrades als EUA.

background image

Índex de continguts

1 Informació bàsica del producte

Comparació del producte ..................................................................................................................... 2

Models HP LaserJet sèrie P2030 ....................................................................................... 2

Característiques del producte .............................................................................................................. 3
Recorregut pel producte ....................................................................................................................... 4

Vista frontal .......................................................................................................................... 4
Vista posterior ...................................................................................................................... 4
Ports d'interfície ................................................................................................................... 5
Localització de l'etiqueta del model i del número de sèrie .................................................. 5

2 Quadre de comandament

3 Programari per a Windows

Sistemes operatius compatibles amb el Windows ............................................................................. 10
Controladors d'impressora compatibles per a Windows .................................................................... 11
Prioritat dels paràmetres d'impressió ................................................................................................. 12
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Windows ......................................... 13
Eliminació de programari al Windows ................................................................................................ 14
Utilitats compatibles amb el Windows ................................................................................................ 15

Programari d'alarmes d'estat ............................................................................................. 15

Utilitats de xarxa compatibles amb Windows ..................................................................................... 16

Servidor web incrustat ....................................................................................................... 16

Programari per a altres sistemes operatius ........................................................................................ 17

4 Ús del producte amb el Macintosh

Programari per al Macintosh .............................................................................................................. 20

Sistemes operatius compatibles per al Macintosh ............................................................. 20
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per al Macintosh ....................... 20
Programari per a ordinadors Macintosh ............................................................................ 20

utilitat de la impressora HP ............................................................................... 20

Obriu la utilitat de la impressora HP ................................................. 21

Utilitats compatibles amb el Macintosh .............................................................................. 21

Servidor web incrustat ....................................................................................... 21

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Macintosh .................................................. 22

CAWW

iii

background image

Impressió ........................................................................................................................... 22

Creació i ús de valors predefinits d'impressió al Macintosh .............................. 22
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper
personalitzada ................................................................................................... 22
Imprimir una portada ......................................................................................... 22
Utilització de filigranes ...................................................................................... 23
Impressió de diverses pàgines en un full de paper al Macintosh ...................... 23
Impressió a les dues cares del full (impressió dúplex) ...................................... 24
Ús del menú Services (Serveis) ........................................................................ 24

5 Connectivitat

Connexions USB i en paral·lel ............................................................................................................ 28
Configuració de la xarxa ..................................................................................................................... 29

Protocols de xarxa compatibles ......................................................................................... 29
Instal·leu el producte a una xarxa ...................................................................................... 30
Configuració del producte de xarxa ................................................................................... 30

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ................................................ 30
Establiment o modificació de la contrasenya de la xarxa ................................. 31
Adreça IP .......................................................................................................... 31

Configuració de la velocitat de l'enllaç .............................................. 31

6 Paper i suports d'impressió

Informació sobre l'ús de paper i suports d'impressió ......................................................................... 34
Mides de paper i de suport d'impressió admesos .............................................................................. 35
Mides de paper personalitzat ............................................................................................................. 37
Tipus de paper i de suports d'impressió admesos ............................................................................. 38
Capacitat de la safata ......................................................................................................................... 39
Indicacions per a papers o suports d'impressió especials ................................................................. 40
Safates de càrrega ............................................................................................................................. 41

Orientació del paper a les safates de càrrega ................................................................... 41
Safata 1 ............................................................................................................................. 41
Safata 2 ............................................................................................................................. 42

Carregueu paper de mida A6 ............................................................................ 42

Alimentació manual ........................................................................................................... 43

Configuració de les safates ................................................................................................................ 44
Ús de les opcions de sortida del paper ............................................................................................. 45

Impressió a la safata de sortida superior (estàndard) ....................................................... 45
Impressió a la ruta de paper directa (safata de sortida posterior) ..................................... 45

7 Ús de les característiques del producte

Mode EconoMode (Mode econòmic) ................................................................................................. 48
Mode silenciós .................................................................................................................................... 49

iv

CAWW

background image

8 Tasques d'impressió

Cancel·lació d'una feina d'impressió .................................................................................................. 52

Com aturar la tasca d'impressió actual des del tauler de control ...................................... 52
Com aturar la tasca d'impressió actual des del programa ................................................. 52

Ús de les funcions del controlador de la impressora del Windows .................................................... 53

Obertura del controlador de la impressora ........................................................................ 53
Utilització dels accessos directes ...................................................................................... 53
Definició de les opcions de paper i qualitat ....................................................................... 53
Definició dels efectes del document .................................................................................. 54
Ajusteu les opcions d'acabat del document ....................................................................... 54
Obtenció d'assistència i d'informació sobre l'estat del producte ........................................ 56
Definició de les opcions avançades d'impressió ............................................................... 56

9 Gestió i manteniment del producte

Impressió de les pàgines d'informació ............................................................................................... 58

Pàgina de demostració ...................................................................................................... 58
Pàgina de configuració ...................................................................................................... 58
Pàgina d'estat dels consumibles ....................................................................................... 58

Gestió d'un producte amb connexió de xarxa .................................................................................... 59

Servidor web incrustat ....................................................................................................... 59

Com obrir el servidor web incrustat ................................................................... 59
Fitxa Informació ................................................................................................. 59
Fitxa Settings (Paràmetres) .............................................................................. 60
Fitxa Networking (Xarxa) ................................................................................... 60
Enllaços ............................................................................................................. 60

Com protegir el servidor web incrustat .............................................................................. 60

Bloqueig del producte ......................................................................................................................... 61
Gestió dels subministraments ............................................................................................................ 62

Durada dels subministraments .......................................................................................... 62
Gestió del cartutx d'impressió ............................................................................................ 62

Emmagatzematge del cartutx d'impressió ........................................................ 62
Utilitzeu cartutxos d'impressió originals d'HP .................................................... 62
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP .......................... 62
Autenticació del cartutx d'impressió .................................................................. 62
Línia directa de fraus d'HP i lloc web ................................................................ 62

Substitució dels subministraments i els components ......................................................................... 64

Directrius per substituir els subministraments ................................................................... 64
Redistribució del tòner ....................................................................................................... 64
Canvieu el cartutx d'impressió ........................................................................................... 65

Neteja del producte ............................................................................................................................ 67

Neteja de l'àrea del cartutx d'impressió ............................................................................. 67
Netegeu la ruta del paper .................................................................................................. 68
Neteja del roleu de recollida de la safata 1 ........................................................................ 69

CAWW

v

background image

Neteja del roleu de recollida de la safata 2 ........................................................................ 73

10 Solució de problemes

Solució de problemes generals .......................................................................................................... 78

Llista de comprovació de resolució de problemes ............................................................. 78
Factors que afecten el rendiment del producte ................................................................. 79

Restabliment dels paràmetres de fàbrica ........................................................................................... 80
Patrons de l'indicador lluminós d'estat ............................................................................................... 81
Missatges d'alerta d'estat ................................................................................................................... 87
Embussos ........................................................................................................................................... 89

Causes comuns d'embussos ............................................................................................. 89
Ubicacions d'embussos ..................................................................................................... 90
Elimineu els embussos ...................................................................................................... 90

Zones internes .................................................................................................. 90

Àrea del cartutx d'impressió i ruta del paper .................................... 90

Safates d'entrada .............................................................................................. 92

Safata 1 ............................................................................................ 92
Safata 2 ............................................................................................ 93

Safates de sortida ............................................................................................. 95

Solució de problemes de qualitat d'impressió .................................................................................... 97

Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb el paper ............................................ 97
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb l'entorn .............................................. 97
Problemes de qualitat d'impressió relacionats amb els embussos ................................... 97
Ajustament de la densitat d'impressió ............................................................................... 97
Exemples de defectes d'imatge ......................................................................................... 98

Impressió clara o descolorida ........................................................................... 98
Punts de tòner ................................................................................................... 98
Taques blanques ............................................................................................... 99
Línies verticals .................................................................................................. 99
Fons gris ........................................................................................................... 99
Taques de tòner ................................................................................................ 99
Partícules de tòner soltes ................................................................................ 100
Defectes verticals repetitius ............................................................................ 100
Caràcters deformats ........................................................................................ 100
Inclinació de la pàgina ..................................................................................... 100
Ondulacions .................................................................................................... 101
Arrugues o plecs ............................................................................................. 101
Contorn dispers del tòner ................................................................................ 101

Solució de problemes de rendiment ................................................................................................. 102
Solució de problemes de connectivitat ............................................................................................. 103

Solució de problemes de connectivitat directa ................................................................ 103
Solució de problemes de xarxa ....................................................................................... 103

Resolució de problemes comuns al Windows ................................................................................. 105

vi

CAWW

background image

Solució de problemes comuns al Macintosh .................................................................................... 106
Solució de problemes del Linux ....................................................................................................... 109

Apèndix A Subministraments i accessoris

Comanda de consumibles, peces i accessoris ................................................................................ 112

Comanda directament a HP ............................................................................................ 112
Comanda a través de proveïdors de serveis o d'assistència tècnica .............................. 112

Números de referència ..................................................................................................................... 113

Cartutxos d'impressió ...................................................................................................... 113
Cables i interfícies ........................................................................................................... 113

Apèndix B Servei i assistència

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ........................................................................ 116
Declaració de garantia limitada dels cartutxos d'impressió .............................................................. 118
Contracte de llicència d'usuari final .................................................................................................. 119
Servei de garantia Customer self-repair (autoreparació pel client) .................................................. 122
Assistència al client .......................................................................................................................... 123
Contractes de manteniment d'HP .................................................................................................... 124

Contractes de serveis in situ ............................................................................................ 124

Servei in situ al dia següent ............................................................................ 124
Servei in situ setmanal (volum) ....................................................................... 124

Tornar a empaquetar el producte .................................................................................... 124
Garantia ampliada ........................................................................................................... 124

Apèndix C Especificacions

Especificacions físiques ................................................................................................................... 128
Consum d'energia i emissions acústiques ....................................................................................... 129
Entorn operatiu ................................................................................................................................. 130

Apèndix D Informació reglamentària

Normatives de la FCC ...................................................................................................................... 132
Programa de responsabilitat mediambiental del producte ............................................................... 133

Protecció del medi ambient ............................................................................................. 133
Producció d'ozó ............................................................................................................... 133
Consum elèctric ............................................................................................................... 133
Consum de tòner ............................................................................................................. 133
Utilització del paper ......................................................................................................... 133
Plàstics ............................................................................................................................ 133
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP ....................................................... 133
Instruccions de devolució i reciclatge .............................................................................. 134

Estats Units i Puerto Rico ............................................................................... 134

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ....................................... 134
Devolucions d'un sol cartutx ........................................................... 134

CAWW

vii

background image

Enviament ....................................................................................... 134

Devolucions des de fora dels Estats Units ...................................................... 134

Paper ............................................................................................................................... 134
Restriccions del material .................................................................................................. 135
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 135
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ............................................................. 135
Si voleu més informació ................................................................................................... 135

Declaració de conformitat ................................................................................................................. 136

Declaració de conformitat ................................................................................................ 136

Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 137

Seguretat del làser ........................................................................................................... 137
Normativa del DOC per a Canadà ................................................................................... 137
Declaració de VCCI (Japó) .............................................................................................. 137
Declaració del cable elèctric (Japó) ................................................................................. 137
Declaració d'interferències electromagnètiques (Corea) ................................................. 137
Declaració del làser per a Finlàndia ................................................................................ 137
Taula de substàncies (Xina) ............................................................................................ 139

Índex ................................................................................................................................................................. 141

viii

CAWW

background image

1