HP LaserJet P2035 Printer series - Поддръжка на клиенти

background image

Поддръжка на клиенти

Получаване на поддръжка по телефона, безплатн през
гаранционния срок, за вашата страна/регион

Трябва да сте готови да съобщите името на продукта,
серийния номер, датата на закупуване и описание на
проблема

Телефонните номера за страната/региона можете да
намерите от листовката в опаковката на устройството или
на адрес

www.hp.com/support/

.

Получаване на 24-часова поддръжка по Интернет

www.hp.com/support/ljp2030series

Получаване на поддръжка за устройства, използвани с
компютри Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Изтегляне на помощни софтуерни програми, драйвери и
електронна информация

www.hp.com/go/ljp2030series_software

Поръчка на консумативи и хартия

www.hp.com/go/suresupply

Поръчка на оригинални части и аксесоари на HP

www.hp.com/buy/parts

Поръчка на допълнителни услуги или договори за
поддръжка от HP

www.hp.com/go/carepack

BGWW

Поддръжка на клиенти 127