HP LaserJet P2035 Printer series - EconoMode (Икономичен режим):

background image

EconoMode (Икономичен режим):

Този принтер има опция EconoMode (Икономичен режим) за отпечатване на чернови на
документи. Чрез EconoMode (Икономичен режим) може да се използва по-малко тонер и да се
намали разхода на страница. Използването на EconoMode (Икономичен режим) може да намали
обаче и качеството на печат.

HP не препоръчва постоянно използване на EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате
непрекъснато EconoMode (Икономичен режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго от
механичните части на печатащата касета. Ако при тези обстоятелства качеството на печат
започне да намалява, трябва да поставите нова печатаща касета, дори и да има останал тонер
в касетата.

Включете или изключете EconoMode (Икономичен режим) по някой от тези начини:

Във вградения уеб сървър (само за мрежовите модели), отворете раздела Настройки и
изберете опцията PCL настройки.

В драйвера за принтер в Windows отворете раздела Хартия/Качество и изберете
EconoMode (Икономичен режим).

В драйвера за принтер за Macintosh, отворете падащото меню Качество на печат.

50

Глава 7 Използване на възможностите на принтера

BGWW