HP LaserJet P2035 Printer series - بيان الليزر لفنلندا

background image

تاءا إ

ةد

ا

د

م

ا

ا ه

ض

ا

ع

ا

.

ا

DOC

ا

Complies with Canadian EMC Class B requirements

.

»

Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM

« .«

ن

VCCI

)

ن

ا

(

ن

آ

ا

)

ن

ا

(

ن

EMI

)

ر آ

(

ن

ر

ا

ا

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet P2035, P2035n, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.

Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti

.

١٢٧

ا

د

ت

ا

ا

ARWW

background image

VAROITUS

!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän

turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle

.

VARNING

!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för

osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1

.

HUOLTO

HP LaserJet P2035, P2035n - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen

saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi

ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa

lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman

erikoistyökaluja

.

VARO

!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa

toiminnassa. Älä katso säteeseen

.

VARNING

!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig

laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser

.

لو